>> จำหน่าย สินค้าไอที ระบบควบคุมทางเข้าออก RFID <<
สนใจสินค้าติดต่อ 064-793-3217 (ศรันย์)
BLE VS NFC ต่างกันอย่างไร?

BLE VS NFC ต่างกันอย่างไร?

ข้อมูลของ BLE และ NFC เราได้ทราบกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาเปรียบเทียบให้เห็นชัดในควมต่างของระบบการทำงานว่าจริงๆแล้วนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันตามเสปค จะเป็นอย่างไร

การสื่อสารสนามใกล้และบลูทูธเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้คล้ายกันที่ปรากฏในโทรศัพท์มือถือ การสื่อสารสนามใกล้นั้นจะเปิดสัญญาณได้เร็วกว่าระบบบลูทูธ และการเชื่อมต่อระหว่างสองเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อได้เร็ว แตกต่างจากบลูทูธที่จำเป็นต้องระบุตัวเครื่องของคู่ที่ต้องการเชื่อมต่อ ในขณะเดียวกันอัตราการส่งข้อมูลของเอ็นเอฟซี (424 kbit/s) มีอัตราที่ช้ากว่าบลูทูธ (2.1 Mbit/s) ด้วยระยะทางที่สั้นกว่าคือ 20 ซม. ซึ่งมีข้อเด่นคือจะไม่มีการแทรกแซงของข้อมูล หากในบริเวณมีการใช้งานอยู่จำนวนมาก

สิ่งที่แตกต่างจากบลูทูธอีกส่วนคือ การสื่อสารสนามใกล้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของอาร์เอฟไอดี (13.56 MHz ISO/IEC 18000-3) และใช้พลังงานที่ต่ำกว่าบลูทูธ ซึ่งจะใกล้เคียงกับบลูทูธชนิดพลังงานต่ำ

ตารางเปรียบเทียมความแตกต่างของ BLE VS NFC 

NFC
บลูทูธ บลูทูธพลังงานต่ำ
การเข้ากันได้กับอาร์เอฟไอดี ISO 18000-3 active active
มาตรฐาน ISO/IEC Bluetooth SIG Bluetooth SIG
มาตรฐานเครือข่าย ISO 13157 etc. IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.1
ชนิดของเครือข่าย Point-to-point WPAN WPAN
การเข้ารหัส not with RFID available available
ระยะ < 0.2 m ~10 m (class 2) ~1 m (class 3)
ความถี่ 13.56 MHz 2.4-2.5 GHz 2.4-2.5 GHz
อัตราบิต 424 kbit/s 2.1 Mbit/s ~1.0 Mbit/s
ระยะเวลาเปิด < 0.1 s < 6 s < 1 s
การใช้พลังงาน < 15mA (อ่าน) ต่างไปตามชั้น < 15 mA (xmit)

ที่มา  wikipedia

เมื่อเปรียบเทียบกัน เสปต ต่อ เสปคปล้วจะพบว่า Bluetooth low energy: BLE ดูจะมีภาษีมากกว่าในเรื่องของระยะการใช้งาน และความนิยม เห็นได้จากปัจจุบันมือถือส่วนใหญ่เริ่มจะไม่มี เทคโนโลยี NFC กันแล้ว ดังนั้นจุดเด่นคงเป็นเรื่องของอัตราการใช้งาน ดังนั้น หากต้องเลือกการลงทุน ควรจะเน้นไปในทาง BLE มากกว่า