จำหน่าย ระบบควบคุมทางเข้าออก RFID ระบบรักษาความปลอดภัย เสากันขโมยสินค้า
สนใจสินค้าติดต่อ 095-651-4593 (ฟิล์ม)
NFC กับ RFID ต่างกันอย่างไร?

NFCกับRFID ต่างกันอย่างไร? ตอนที่ 2

ในช่วงที่เขียนบทความ NFCกับRFID ต่างกันอย่างไร? ได้หาข้อมูลเพิ่มเติม และได้พบกับ สุดยอด Infographic mจะไขคำตอบของความต่าง ได้อย่างม้วนเดียวจบ แต่ดันเป็นภาษาอังกฤษ วันนี้จะขอเลือกอธิบายคร่าวๆ ขอให้ศึกษาตามภาพประกอบไปด้วยนะคะ

NFCกับRFID ต่างกันอย่างไร?

This infographic is courtesy of atlasRFIDstore.

RFID vs. NFC: What

RFID

 1. ส่วนประกอบ
  1. Tag หรือตัวรับสัญญาณ
  2. เสาอากาศ
  3. หัวอ่านสัญญาณ
 2. ระยะในการอ่าน (ตามแแต่ละแบบ)
  1. ระยะสั้น LF สำหรับสัตว์เลี้ยง บัตรลงเวลาต่างๆ
  2. หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับกันขโมย หรือ เตรียมการยืมคืน
  3. คน หรือ พัสดุ เพื่อตรวจสอบการขนส่ง ที่ต้องการตรวจสอบในระยะใกล้
 3. ความสามารถของตัวรับ
  1. แบบ Active มีพลังงในตัว สามารถทำสิ่งต่างๆได้ดังนี้
   1.  มีพลังงานในอุปกรณ์ (แหล้งจ่ายไฟ)
   2. สามารถส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ได้ในระยะ ถึง 100 เมตร
   3. เหมาะกับการใช้ในคลังสินค้า
  2. แบบ Passive ไม่มีแหล่งพลังงาน
   1. ไม่มีแหล้งพลังงาน
   2. ใช้แพลังงานจากหัวอ่าน
   3. อ่านได้ไกลสูงสุดไม่เกิน 25 เมตร
 4. ความนิยมในการใช้งาน
  1. การติดตามทรัพย์สิน
  2. ตรวจสอบความเร็วในการแข่งรถ
  3. จัดการสินค้า
  4. ติดตามเครื่องมืออุปกรณ์
  5. ระบบควบคุมการเข้าออก
  6. ระบบลงเวลางาน

NFC

 1. อุปกรณ์ที่ใช้งน ใช้เพียงอุปกรณ์มือถือเป็นทั้งตัวรับ และตัวส่ง และใช้ได้ในระยะใกล้
 2. ความนิยมในการใช้งาน
  1. แชร์ข้อมูลระหว่างเครื่อง
  2. จ่ายเงิน
  3. อ่านข้อมูล จาก ประกาศหรือสิ่งใดๆที่มี Tag Sticker สำหรับเชื่อมต้อข้อมูล

หวังว่าคงเห็นภาพมากขึ้น ไม่มากก็น้อย สำหรับข้อมูลของ NFC และ RFID