จำหน่าย ระบบควบคุมทางเข้าออก RFID ระบบรักษาความปลอดภัย เสากันขโมยสินค้า
สนใจสินค้าติดต่อ 095-651-4593 (ฟิล์ม)
Wiegand เป็นเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นโดยบริษัท HID เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการทำงานของอุปกรณ์ ควบคุมทางเข้าออกต่างๆ หรือ Access Control โดยใช้เป็น Wiegand 26 bit

Wiegand 26 bit คืออะไร ? มีหลักการทำงานอย่างไร ?

Wiegand คือ ชื่อทางการค้า ของระบบเทคโนโลยี การใช้งานร่วมกันของ Sensor และ Card โดยเป็นการใช้กับเครื่อง Access Control คิดค้นโดย บริษัท HID ต่อมาได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เมื่อเป็นมาตรฐานแล้ว ทำให้บริษัทอื่นๆ ที่ผลิตสินค้าในกลุ่ม Access Control จำเป็นต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน ตามไปด้วย โดยที่นิยมใช้กันปัจจุบันคือ Wiegand 26 bit

Wiegand 26 bit ทำไมต้อง 26 bit

26 bit เป็นการแทนตำแหน่งด้วยข้อมูลแต่ละหลัก โดยสามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพดังนี้

wiegand , Wiegand 26 bit

จากภาพจะแสดง รายละเอียดของ Bit แต่ละบิททั้ง 26 บิท

จากรายละเอียดในภาพจะแยกบิทได้ 3 กลุ่มดังนี้

  1. P บิท กั้นข้อมูล : กล่าวคือ เป็นการบอกจุดเริ่ม และจุดสิ้นสุดของข้อมูล เพื่อป้องกันการสับสนของข้อมูล
  2. F บิท จอง : เป็นบิทที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ตามแต่ละโปรแกรมกำหนด ใช้ในการกำหนดเพิ่มเติม
  3. N บิท ค่าจากบัตร หรืออุปกรณ์ : อาจจะเป็นบัตร Tag หรืออุปกรณ์ที่มีค่าในการอ่านสำหรับ Access Control นั้นๆ

เมื่อประกอบกันครบถ้วนแล้ว จะรวมเป็น 1 ชุด ข้อมูล 26 บิท มีจำนวนข้อมูลที่แน่นอน ในแต่ละชุด

การนำข้อมูลไปใช้ และข้อจำกัด

การที่ข้อมูลที่ออกมาเป็นบิท นับว่าเป็นการที่ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น เนื่องจากการคำนวนของบิท โดย Facility bit 8 bit จะสามารถกำหนดค่าได้สูงถึง 255 ตัวอักษร และ Card Number 16 bit จะใส่ค่าได้สูงถึง 65,535  ค่า เลยทีเดียว

แต่แม้มาตราฐานจะรองรับการทำงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่มีเฉพาะตัวของ Wiegand ทำให้การทำงานไม่สะดวกมากนัก …

Wiegand 26 bit

Board ที่ใช้ในการควบคุม อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน Wiegand 26 bit เพื่อเป็นการจัดการข้อมูลควบคู่กับอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ได้ร่วมกัน

ข้อเสีย หรือ ข้อจำกัดของ Wiegand เอง คือเรื่องของการเชื่อมต่อ กล่าวคือ ด้วยความที่เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ Access Control จึงไม่สามารถนำค่าที่ได้มาต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที แต่ต้องมาต่อกับหัวแปลง เพื่อนำเข้า / ส่งออกข้อมูล โดยมาตรฐานที่นิยม คือ RS232 RJ45 เพื่อความสะดวกในการทำงานร่วมกับ คอมพิวเตอร์

สรุป

Wie gand เองเป็นเพียงมาตรฐานในการเก็บหรืออ่านข้อมูล ก่อนส่งผ่านไปเก็บค่า ในการใช้อุปกรณ์จำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ แปลงค่า เช่น Board Control การแปลงค่าต่างๆ จากอุปกรณ์ Access Control ที่มีระบบจัดการ โดยหัวอ่านที่เป็นการใช้ WG เดี่ยว จะไม่สามารถจัดการข้อมูลได้ ทำได้เพียงส่งผ่านค่าเท่านั้น